Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Uwagi

4

Naprawa i wymiana elementów placów zabaw na zasobach OTBS Sp. z o.o. 

OTBS/DT/4/2020  
3

Naprawa elementów elewacji budynków przy ulicy Złotej 6,8 i 10 w Olsztynie

OTBS/DT/3/2020  
2

Remont mieszkania przy ulicy Pomorskiej 17/11 w Olsztynie

OTBS/DT/2/2020  
1

Usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk pospolity o obwodzie pnia na wys. 130 cm – 140 cm oraz cięcia sanitarne 6 szt. lip drobnolistnych, 1 szt. klonu pospolitego rosnących przy ul. Kuronia w Olsztynie (dz. ew. 1/126)

OTBS/DA/1/2020

 Rozstrzygnięto

Wykonawca:

"Alpinbud" Grzegorz Janiszewski Olsztyn