OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-123 Olsztyn ul. Grunwaldzka 21A informuje, że:

 1. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-123 Olsztyn ul. Grunwaldzka 21A, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89-524-15-00,  jest  Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przetwarzać będzie następujące dane osobowe:
  • w związku z prawem własności nieruchomości wchodzącej w skład Wspólnoty Mieszkaniowej/Wspólnoty Gruntowej administrowanej przez OTBS Sp. z o.o.: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, w/w dane opiekuna prawnego osoby małoletniej, w/w dane pełnomocnika;
  • w związku z korzystaniem z lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: imię i nazwisko, miejsce pracy, nr NIP, nr PESEL, adres zamieszkania, informacje o stanie zdrowia, informacje o dochodzie gospodarstwa domowego, adres e-mail, nr telefonu, stan cywilny, dane opiekuna prawnego osoby małoletniej.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
  • Kodeks cywilny i inne ustawy mające zastosowanie w działalności towarzystw budownictwa społecznego.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, zapewniające należytą ochronę przetwarzania danych takie jak: kancelarie prawne, zewnętrzni dostawcy sytemu informatycznego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. remontowe), usługi rozliczeniowe, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, urzędy skarbowe,  firmy ubezpieczeniowe, sądy, prokuratorzy, komornicy, firmy windykacyjne, organy administracji publicznej, policja, straż miejska i inne uprawnione służby.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa, bądź gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, do czasu jej odwołania.
 7. OTBS Sp. z o.o.  nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Gdy uzna Pan/Pani, iż, jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także  obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w plikach cookies.
 13. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek do OTBS Sp. z o.o. , wysyłając e-mail na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 89 5241500 lub wysyłając na adres korespondencyjny: Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 21A, lub osobiście w siedzibie OTBS Sp. z o.o.